TAAKSTELLING

Convent der Kerken te Rotterdam – taakstelling 2008

Het Convent er Kerken te Rotterdam is kort naar de 2e Wereldoorlog in het leven geroepen door predikanten, pastores en kerkelijke bestuurders vanuit de wens samenhang te scheppen tussen de verschillende kerkelijke groeperingen in Rotterdam. Later kwamen ook de beide synagogen in het beraad.
Het Convent stelt zich ten doel de aanwezigheid van kerken en kerkelijke groepringen van allerlei aard en van de joodse kerkgenootschappen zichtbaar te maken in de stad, de samenleving, en wil aanspreekpunt zijn voor de stedelijke overheid naar de kerken als geheel.
Het Convent bestaat uit leden van de verschillende kerken die een representatie positie hebben in hun kerken. Elk lid vertegenwoordigt een reeks van kerken met een vergelijkbaar karakter, teneinde het aantal leden niet te omvangrijk te maken. Ook de nieuwkomer-kerken, verenigd in het SKIN, zijn vertegenwoordigd.
Het convent vergadert elke twee maanden, op het kantoor van het kantoor van de Stichting Katholiek Rotterdam te Rotterdam, deze Stichting onderhoudt ook de administratie van het Convent.
Het Convent is een zeer ongelede organisatie met weinig kosten, deze worden opgebracht door de lid-kerken.

Het Convent beijvert zich sinds haar oprichting om de kerkgenootschappen in Rotterdam zichtbaar te maken.
Ze doet dat in nauwe samenwerking met tal van andere kerkelijke en niet-kerkelijke instellingen zoals KSA, GCW, Mara, het Oecumenisch Laurensberaad, Spior, Roravolere, Stichting Katholiek Rotterdam, het Bisdom Rotterdam, het SKIN, de Centrale Stuurgroep PKN in Groot-Rotterdam.

Daartoe horen de volgende activiteiten:

 • Periodieke uitgave de Hotelfolder, om aan passanten en toeristen de aanvangstijden van kerkdiensten in de binnenstad van Rotterdam bekend te maken.
 • Overleg met de Gemeente Rotterdam over het Rampenplan
 • Participatie in KIOSK
 • Participatie in Kerkplein, kerkelijke presentie voor mensen met een verstandelijke handicap.
 • Participatie in gesprekken met andere religies, zoals met Islam en Dialoog, Roravolere.
 • Oprichting van het platform voor Levensbeschouwing en Religie in februari 2008.
 • Incidentele initiatieven als Een veelkleurige Trouwwens, een interculturele viering in de Laurenskerk bij gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem Alexander en Maxima.
 • De organisatie van Nacht der kerken in 2007, gepland ook voor juni 2009.
 • De organisatie van de Laurentiusdag 2008, een oecumenische diaconale dag.
 • Participatie in de Klankbordgroep implementatie WMO middels kerken
 • Gesprekken met het Gemeentebestuur over het gebruik van de binnenstad bij evenementen, over sociale cohesie in de stad, over het beleid na 11 september etc.
 • Gesprekken met het OBR over de beschikbaarheid van gebedshuizen in de stad.