NIEUWS - Rotterdam 4 februari 2010
Verkiezingspostermini


De leden van het Convent der Kerken en Synagogen maken zich met vele Rotterdammers zorgen om de toenemende verharding van de taal en omgang tussen mensen in de stad. In het kader van de komende gemeenteraadverkiezingen vraagt het Convent der Kerken alle Rotterdammers om elkaar positief te zien en tegemoet te treden.

Of je nu een religieus mens bent of niets van religie wil weten,
of je hier kwam als vreemdeling en de stad is je nieuwe thuis.
Ook als je in je eigen stad vreemd bent gaan voelen.
Kies voor vrede in u zelf.

Kies voor vrede en vertrouwen in uw medestadbewoners.
Kies voor vrede in de stad.

info:
Simon Cohen.     tel. 06 55885514
Ds. Bert Kuipers tel. 010 - 4129243/2410068

Download hier de poster en de brief
Kerstwens 2009

______________________________________________________________________________________________________________

Aan kerkenraden, parochiebesturen en besturen joodse gemeenten

Geachte kerkbesturen,

Binnenkort wordt het weer Kerstmis en vieren de kerken de geboorte van het kerstkind en in diezelfde tijd vieren de synagogen het feest Chanoeka, een feest van lichtjes. Het Convent der kerken en synagogen vindt dat een goed moment om een ´kanselboodschap´uit te zenden om voor te lezen in alle kerkgebouwen van Rotterdam in de kerstnacht en/of op de kerstmorgen en rond Chanoeka in de synagogen. Een bericht van hoop en bemoediging, een uitnodiging te kiezen voor een stad waarin niemand zich vreemdeling hoeft te voelen. Het ligt in de bedoeling deze zelfde boodschap in de loop van het vroege voorjaar op billboards in te stad uit te dragen. De boodschap is deze:

Het Convent der Kerken en Synagogen
wenst alle feestgangers in deze stad: vrede!
Of je nu een religieus mens bent
of juist niets van religie wilt weten,
of je hier kwam als vreemdeling
of je gaandeweg vreemdeling bent gaan voelen:
Vrede, vreugde en vertrouwen.
Kies voor vrede in de stad!


Onze concrete vraag aan u is of u er voor wilt zorgen dat deze boodschap in uw kerk of synagoge wordt voorgelezen bij de komende feestdagen. U kunt de boodschap ook afdrukken op uw liturgieblad (u kunt de tekst downloaden vanaf onze website), zodat deze thuis nog eens kan worden doorgelezen. Wanneer u vragen hebt, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen (contactadressen via www.conventderkerken.nl). U vindt hieronder de lijst van vertegenwoordigers van alle deelnemende kerkgenootschappen.

Rest ons om u gezegende, vreedzame en vreugdevolle dagen te wensen, vol van licht en vriendelijkheid.

Bestuur Convent der Kerken Rotterdam
  • Simon Cohen, Nederlands Israëlietische Gemeente Rotterdam en Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam, voorzitter
  • Bert Kuipers, Laurenspastor: alle Hervormde Gemeenten, daaronder begrepen de Waalse en Schotse Gemeente, secretaris
  • Lourens de Jong, predikant PKN Hilligersberg: alle gemeenten en kerken van (vm) Gereformeerde origine, ook die buiten de PKN, penningmeester
  • Rob Lijesen, pastor Franciscus en Claraparochie en functionaris RK Instelling Katholiek Rotterdam: vertegenwoordigt alle rooms- en oudkatholieke parochies
  • Tjaard Barnard, predikant Remonstrantse Gemeente: vertegenwoordigt de Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeenten en de Evangelisch Lutherse Kerk
  • Dick van Steenis, voorganger Kom en Zie: Evangelicale geloofsgemeenschappen in Rotterdam, contactpersoon SKIN, nieuwkomer-gemeenten
  • Wim van Grieken: Leger des Heils