EVENEMENTEN


NACHT DER KERKEN

Een nieuw initiatief van het Convent was in 2007 de Nacht der kerken.
NachtderKerken
Samen met diverse partners in de stad organiseerden wij in de avond van 21 juni 2007 de openstelling van 17 kerken met programma’s op het gebied van muziek, zang, dans, spiritualiteit, debat, diaconaat etc. Een teken van presentie in de stad, bezocht door 3000 mensen. Voor 20 juni 2009 is een vergelijkbaar programma te verwachten met een dubbel aantal kerken

Wilt u meer over Nacht der Kerken weten? Bezoek de website en lees meer...


______________________________________________________________________________________________________________


LAURENTIUSDAG

Een ander nieuw idee is het organiseren van een grote veelkleurige
Laurentiusdag
manifestatiedag op 13 september 2008 onder de titel: de armen van de stad, het zal de kerk een zorg zijn, kerkelijke presentie in zeven Rotterdamse ‘prachtwijken’. Op zaterdag 13 september 2008 presenteren de kerken van Rotterdam zich. Rotterdam heeft maar liefst 7 Vogelaar wijken zgn. Prachtwijken. Wijken waar veel moet gebeuren om armoede en verval te keren. Dat zal de kerken in Rotterdam een zorg zijn. Daarom organiseert het Convent der Kerken in Rotterdam in samenwerking met een reeks oecumenische partners op 13 september 2008 een diaconale Laurentiusdag!


Laurentius, patroon van Rotterdam, is daarbij onze herkenningsfiguur. Hij was diaken in Rome toen er nog christenen werden vervolgd. Hij beheerde de schatten der kerk en weigerde die aan de keizer af te staan. Liever verdeelde hij die onder de armen. Van hem komt de slagzin: de armen zijn de schatten van de kerk. In Laurentius herkennen we een warm hart voor de stad. Er zijn in Rotterdam veel kerken, in allerlei kleuren en uit allerlei windstreken. Op de Laurentiusdag maken al die kerken zich zichtbaar.
Er wordt niet alleen gevierd, gezongen, geloofd en geprezen, maar ook gezorgd! Kerken zijn onderdeel van de stad, staan in de wijk, hebben hart voor de stad.


Wilt u meer over Laurentiusdag weten? Bezoek de website en lees meer...