VERTEGENWOORDIGING

Hoe bent u vertegenwoordigd? Het Convent kent slechts een klein aantal besturende leden. Elk bestuurslid staat voor een heel contingent aan kerken. Hiervoor zijn mensen aangezocht die brede contacten hebben in hun achterban. Hieronder vindt u hun namen en de kerken die zij vertegenwoordigen

Bestuur Convent der Kerken Rotterdam

  • Simon Cohen, Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam en Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam, voorzitter
  • Bert Kuipers, Laurenspastor: alle Hervormde Gemeenten, daaronder begrepen de Waalse en Schotse Gemeente, secretaris.
  • Lourens de Jong, predikant PKN Hilligersberg: alle gemeenten en kerken van (vm) Gereformeerde origine, ook die buiten de PKN, penningmeester
  • Rob Lijesen, pastor Franciscus en Claraparochie en functionaris Katholiek Rotterdam vertegenwoordigt alle rooms- en oudkatholieke parochies
  • Tjaard Barnard, predikant Remonstrantse Gemeente: Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeenten.
  • Dick van Steenis, voorganger Kom en Zie: Evangelicale geloofsgemeenschappen in Rotterdam, contactpersoon SKIN, nieuwkomer-gemeenten.
  • Wim van Grieken: Leger des Heils