VERWANTE ORGANISATIES


Vanaf 1946 bestaat er in Rotterdam een Convent der kerken. Dit functioneert ongeveer als een Raad van Kerken, en vertegenwoordigt alle kerken en de twee synagogen van de Maasstad. Ook uw geloofsgemeen- schap is lid van het Convent, ook al bestaat de mogelijkheid dat uw zich dat helemaal niet bewust bent.
Het Convent is kort van de 2e Wereldoorlog opgericht als gezamenlijke krachtsinspanning van de kerken om samen aanspreekbaar te zijn voor de samenleving en de overheid. Op instigatie van koningin Wilhelmina werden ook de synagogen uitgenodigd deel te nemen, Dit blijkt nog steeds een zeer vruchtbare samenwerking.