PLATFORM LEVENSBESCHOUWING & RELIGIE

Het Convent neemt actief deel in het zojuist gevormde brede platform van levensbeschouwelijke en religieuze groepen. De Gemeente Rotterdam stimuleert dit initiatief om een herkenbare gesprekspartner te hebben in zaken van levensbeschouwelijke aard, naast het Convent der Kerken In aanwezigheid van wethouder Kriens is het Platform op 9 april in de Burgerzaal van het Stadhuis officieel geïnstalleerd.

Meer informatie hierover volgt nog...