WELKOM

Wat is het Convent der Kerken?

Vanaf 1946 bestaat er in Rotterdam een Convent der kerken. Dit functioneert ongeveer als een Raad van Kerken, en vertegenwoordigt alle kerken en de twee synagogen van de Maasstad. Ook uw geloofsgemeen- schap is lid van het Convent, ook al bestaat de mogelijkheid dat uw zich dat helemaal niet bewust bent.
Het Convent is kort van de 2e Wereldoorlog opgericht als gezamenlijke krachtsinspanning van de kerken om samen aanspreekbaar te zijn voor de samenleving en de overheid. Op instigatie van koningin Wilhelmina werden ook de synagogen uitgenodigd deel te nemen, Dit blijkt nog steeds een zeer vruchtbare samenwerking.

Wat doet het Convent?

Het Convent is de brievenbus van de gezamenlijke kerken voor de samenleving en vooral voor de stedelijke overheid. Ons bestuur onderhandelt regelmatig met de overheid over zaken als: een rampenplan voor Rotterdam, het voorkomen van overlast op zondag bij manifestaties en festivals in de stad, kerkelijke begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap.

Het Convent ziet het als zijn taak om los van het geloofsgesprek, in de ruimste zin initiatieven op alle terreinen van de praktische interkerkelijke samenwerking te steunen en daarbij actief meewerkend op te treden. Het Convent is een samenwerkingsverband van de grote kerkgemeenschappen in Rotterdam zoals de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-katholieke Kerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Nederlands Israëlitische Gemeente en de Pinkster- & Evangelische  Gemeenten Ook het Leger des Heils maakt deel uit van het Convent. (bron: ldh-rotterdam)